وکیوم کوتر

0

جهت افزودن روغن به خوراک آبزیان، تامین خلا بالا با زمان

ماندگاری مناسب، توزیع مناسب مایعات در سطح پلت

سیستم کنترل کامپیوتری با دقت بالا، مناسب جهت

افزودن مقادیر بالای چربی به خوراک اکسترودر

وکیوم کوتر , وکیوم اکسترودر , وکیوم روغن زن , وکیوم کوتر میویانگ , وکیوم کوتر فمسان , وکیوم خوراک آبزیان , vacuum coater , muyang vacuum coater leeodu , لیودو , پارسه تجهیز ,  روغن زن 

اشتراک گذاری

دیدگاه بسته است.