مقایسه پلت خوراک آبزیان با اکسترودر

0

مقایسه پلت خوراک آبزیان با اکسترودر:

بررسی زیر مربوط به تولید خوراک آبزیان توسط یک شرکت معروف با اکسترودر MY215 تک شفت ساخت میویانگ می باشد:

در این بررسی با دستگاه پلت میویانگ، مواد اولیه با خاصیت گرانروی پایین و فیبر بالا (جدول شماره 1) برای رسیدن به شکل یکسان با حداکثر خطای 10% ظرفیت 5/5 تن در ساعت استحصال گردیده است.

در این فرمول از پودر ماهی و روغن ماهی استفاده نشده است.

در بررسی بعد همین فرمولاسیون با دستگاه اکسترودر تک شفت میویانگ مدل MY215 آزمایش انجام شد، محصول خروجی با ظرفیت 5/7 تن در ساعت استحصال گردید. (جدول شماره 2)

اشتراک گذاری

نویسنده

دیدگاه بسته است.