بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ

0

بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ

شرکت میویانگ به تازگی تصمیم به تأسیس بخش تحقیق و توسعه جهت انجام تحقیقات درباره ماشین آلات در کشور دانمارک نموده است.

آقای ژنگ جون چن (مدیر اجرایی و مسئول بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ) می گوید:

شرکت میویانگ با استخدام نیروهای فنی و زبده متخصص در طراحی ماشین آلات خط خوراک دام و کشاورزی و همچنین به کار گیری علم و تخصص دانشگاههای معتبر سعی در نوآوری و خدمت به صنعت کشاورزی و دام و طیور دارد.

مدیر اجرایی شرکت میویانگ، دلایل انتخاب کشور دانمارک را وجود نیروهای متخصص، حضور دانشگاههای معتبر و مرتبط با این صنعت و سهولت فعالیت عنوان کردند.

آقای ژنگ جون چن افزود بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ وظیفه بررسی نیازهای بازار و طراحی ماشین آلات را به عهده خواهد داشت.

همچنین در آینده نزدیک مرکز آزمایش ماشین آلات شرکت میویانگ نیز در این بخش افتتاح خواهد گردید.

اشتراک گذاری

نویسنده

دیدگاه بسته است.