سری جدید کاندیشنرهای شرکت میویانگ

0

سری جدید کاندیشنرهای شرکت میویانگ

جهت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد اولیه (مش) خوراک نیاز به پخت مناسب دارد که با توجه به اهمیت فرآیند ژلاتینه شدن در کاندیشنر، این مورد برای نیل به حالت بهینه انرژی و ظرفیت تولید مورد بررسی کارشناسان شرکت میویانگ قرار گرفته است.

مدل SPTZ با 15 – 10% افزایش ظرفیت با راندمان بالاتر و مصرف انرژی کمتر نسبت به نمونه های مشابه توسط شرکت میویانگ آزمایش و به بازار عرضه گردیده است.

در جدول ذیل مقایسه مدل جدید با سری قبلی SCTZ نشان داده شده است:

اشتراک گذاری

نویسنده

دیدگاه بسته است.